Bu çalışma 12 ARALIK – 22 ARALIK 2019 tarihleri arasında SİYASİ TERCİHLER, TOPLUMSAL GÜNDEM VE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ARAŞTIRMASI üst başlığı ile MAK DANIŞMANLIK tarafından TÜRKİYE GENELİ’ nde seçmenin yaklaşık on binde biri olan 5700 kişi ile YÜZYÜZE görüşmelerle yapılmıştır.
Araştırmamız 30 Büyükşehirin tamamında ve büyükşehir olmayan 30 ilde seçmenin on binde biri ile KOTA uygulamalı olarak yapılmıştır.
Yapılan araştırmada 5700 kişi (57 milyon seçmenin on binde biri) Türkiye kotasını tamamlama adına gidilmeyen illerin seçmen kotası çalışma yapılan illere ilave edilmiştir.